Kerkbijdrage

In Nederland zijn kerkgenootschappen voor hun inkomsten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Er bestaat niet zoiets als lidmaatschapsgeld. Of iemand bij een kerk mag horen, hangt niet af van de vraag of hij veel of weinig geld heeft. In principe is iedereen welkom. Maar een parochie heeft natuurlijk wel onkosten.

De pastoor en de kapelaan moeten een salaris krijgen, het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie kosten geld, er moeten verzekeringen worden afgesloten, de uitgave van een parochieblaadje kost geld, de bloemen die wekelijks het altaar sieren kosten geld. En zo zijn er tal van zaken die geld kosten. Dat geld moet de parochie zelf bij elkaar brengen. Voor sommige projecten (zoals grote restauraties) is soms wel subsidie aan te vragen, maar voor het leeuwendeel van de parochiebegroting is een kerkbestuur afhankelijk van de parochianen.

Inkomsten komen onder andere uit de misstipendia en collectegelden, maar ook uit de kerkbijdrage. De parochies vragen de gelovigen dan om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Geadviseerd wordt om 1% van het netto loon als bijdrage aan de parochie te geven, met een richtbedrag van minimaal € 135,- per huishouden. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is. 

Rekening nummer voor de kerkbijdrage:

NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Er is ook een mogelijkheid om de kerkbijdrage volledig fiscaal af te trekken.

Lees hier meer over

Meer inlichtingen: Via parochiesecretariaat op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 045-5713682