Vieringen

Eigen mistijden en die in de omgeving

St. Pancratius

Voor actuele tijden en eventuele veranderingen van de diensten raadpleeg het parochienieuws

Zondag: 9:00 uur & 11:30 uur
Maandag t/m Vrijdag: 08:40 uur Lauden; 09:00 uur H.Mis
Extra op dinsdag tot 10:30 aanbidding.

Een dienst mee volgen...
Een dienst nogmaals terugluisteren

Biechtgelegenheid

Elke zaterdagmiddag van 14.00 - 14.10 uur is een priester aanwezig, daarna zolang als het aantal biechtelingen vraagt.

Openstelling van de kerk

  • Dagelijks na de ochtendmis rond 9.30 uur; doorgaans tot 12:00 uur, indien een koster aanwezig is.
  • Zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur. Er zijn gidsen aanwezig voor uitleg en rondleiding (vrije gave).

St. Theresiakapel Putgraaf

Zaterdag: 09:30 uur

Andere Cluster-kerken

De St. Pancratiusparochie is onderdeel van een samenwerkingsverband met de parochies Molenberg, Anna-Bekkerveld, Martinus Welten, Joseph Heerlerbaan en Andreas Heerlerbaan.

De actuele mistijden van de andere clusterkerken kunt u vinden via de websites van deze kerken. Een overzicht vindt u op de clusterwebsite.

Andere kerken in het dekenaat Heerlen

Ons cluster maakt deel uit van het dekenaat Heerlen. Voor vieringen in de andere kerken kunt u terecht op hun eigen websites:

De parochies Ransdaal en Heerlen-St. Franciscus (Laanderstraat) kennen geen eigen website.