Weet-je

Pancratius

Niets is zomaar... door te kijken naar wat we zien is het waardevol en zinning om eens te kijken  waarom het zo is zoals het is. En waarom of hoezo is het zo zoals wij het nu aantreffen.

We willen met deze nieuwe rubriek eens de geschiedenis van kerk en rond om de kerk wat belichten  en in herinnering roepen. We gaan samen met Dhr. Weerts, die we daartoe bereid gevonden hebben, op pad. 

We wensen ons veel plezier en mooie momenten tijdens onze tochten door verleden en eigenlijk ook tevens door het heden...

Noodtoren van de vesting Herle

Noodtorens - Het Landsfort Herle

De toren en ridder Gilles

De toren: Korte beschrijving

De toren als uitkijkpost

De Pancratiustoren als onderdeel van een regionaal waarschuwingssysteem

De Klokken

Een “Stercke Vestinghe”