Parochieoverleg

Onder verantwoordelijkheid van het overkoepelend kerkbestuur behartigt het parochieoverleg de dagelijkse gang van zaken van de Pancratiusparochie. 

Het huidige parochie-overleg bestaat uit:   
     
Pastoor H. Bouman voorzitter tel. 045-5713682
Dhr. G. van den Berg penningmeester  
Mevr. H. Barton secretaris tel. 06-14206151
Mw. T. Draaisma Lid  
Dhr. H. Kragten Lid