Parochieoverleg

Onder verantwoordelijkheid van het overkoepelend kerkbestuur behartigt het parochieoverleg de dagelijkse gang van zaken van de Pancratiusparochie.