Sacramentskapel

 

  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.
  • Tekst.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

De nieuwe sacramentskapel met het tabernakel, waar je altijd tot rust kan komen.

De plaats van het Aller-heiligste... zoals dat in kerkelijke thermen genoemd wordt.
Door het afscheiden van een deel van de kerkruimte ontstond bij de revitalisering van de kerk in 2009 deze sacramentskapel. Eenvoudig maar waardig voor de rust-plaats van onze Heer.

De 'massieve' blok die uit vier stenen is opgebouwd is bewust gekozen om het fundamentele karakter weer te geven van deze plaats en het schitterende tabernakel gecreeërd door Nico Huisman troont als "Koning" boven de 4 elementen van de aarde die het geheel wat op tillen boven de aardse laagte uitgedrukt in de donker gekozen plint langs het tabernakel altaar.

Schilderij met afbeelding van het sacramentswonder van St. Antonius van Padua waar uitgebeeld wordt dat een vooraanstaand edelman Antonius opvorderd een op te houden met die kul van eucharistische tegenwoordigheid in de h.hostie. Antonius spreekt met hem af dat ze een ezel 3 dagen niets te eten en te drinken geven. Dan zal hij met het sacrament komen en de edelman met water en hooi. Dan zal de ezel ons leren wat echt belangrijk is. En de ezel knielde als eerste voorhet sacrament neer alvorens hij zich te goed deed aan het hooi.
In die zin iconografisch passend op deze plek...

De Sacramentskapel is in het verlengdse van de zijbeuk van het schip geplaatst. Wat van hieruit goed te zien is is ook de aanbouw die in 1964 gedaan is door Ir. Peutz. We zien de Kunrader steen waarin de aanbouw uitgevoerd is. Een contrast met de rest en toch harmonieus nieuw met oud verbonden zeer passend voor het doopsel waar we de oude mens afleggen om gestorven met Christus door de reiniging van het water te verrijzen om zo aan zijn nieuwe leven deel te kunnen nemen.

Hier zien we een van de 2 zuilen die onze kerk rijk is
en die eigenlijk geheel vreemd werken in het totaal plaatje van opbouw van de kerk...

Maar kijk eens wat een goed zicht u hier hebt op al de banken...

En visa versa werkt het ook zo...

Toch een goed idee om deze 2 fremdkörper te gebruiken