Vieringen in Coronatijd: richtlijnen bisschoppen (update 24 juni)

De bisschoppen van Nederland hebben regels uitgevaardigd, zie https://www.bisdom-roermond.nl/Beperkte-verruiming-in-katholieke-kerken