Ondersteunt u de parochie?

Dankzij de vrijwillige inzet van velen en dankzij de financiële steun middels de jaarlijkse kerkbijdrage kunnen we samen kerk-zijn in en vanuit onze dekenale St. Pancratiuskerk. Ondersteunt u ons ook in 2019?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Er is ook een mogelijkheid om de kerkbijdrage volledig fiscaal af te trekken.

Lees hier meer over

Meer inlichtingen: Mw. I.Boon. Via parochiesecretariaat op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 045-5713682