Vieringen in de Pancratius (update: 16 mei)

Vanaf maandag 18 mei zullen de deuren van de St. Pancratiuskerk weer open zijn voor het ochtendgebed van 8:40 uur en de aansluitende weekdagmis van 9:00 uur. Daarbij gelden wel richtlijnen: max. 30 personen, hygiène en afstand van 1,5 meter, geen H. Communie uitreiken.
Voor de afstand zijn de banken gemarkeerd. We heten u van harte welkom!

In afwachting van nieuwe richtlijnen staan nog altijd de oude richtlijnen van eind maart van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen. Samengevat: het mag van de overheid tot 30 personen, maar we doen het niet. In mondeling contact geeft het bisdom nu ruimte om "met verstand", dus naar eigen inzicht te handelen.
Door deze eerste stap kunnen we u de gelegenheid bieden om te komen en kunnen we ervaring opdoen over het vieren in tijden van Corona..
Als dit goed gaat, zullen we vanaf 25 mei ook weer de avondmissen in de andere kerken van het cluster openstellen. We verwachten dat er voor 23 mei meer duidelijkheid is van de kant van de bisschoppen over de weekendmissen.

VIERINGEN DIGITAAL: De zondagsmissen van 10 uur zullen met beeld en geluid te volgen zijn via de volgende kanalen:

De weekdagmissen van 9.00 uur worden niet met beeld uit gezonden, maar wel met audio via de website https://kerkdienstgemist.nl/stations/722-St-Pancratiuskerk-Heerlen/events .

Wij wensen u en de uwen alle goeds!