Misstipendia

In 2019 gelden de onderstaande tarieven te voldoen middels ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Heerlen.

Misintenties

H. Mis op zaterdagavond en zondagochtend € 27,50
H. Mis op weekdagen € 12,50

H. Mis Theresiakapel - Putgraaf 
zaterdag 10.00 uur € 12,50

Huwelijksmis

(afhankelijk van de kerkbijdrage van het huwelijkspaar) € 440,-

Begrafenismis

€ 440,- (excl. koor en organist)
Vrijstelling van de uitvaartkosten: 
Indien men in de laatste vier jaren tenminste het gemiddelde van het geldende minimum aan kerkbijdrage heeft betaald.
Per 1 jananuari 2018 door Bisdom vastgestelde normbedrag € 110,- per jaar.

Enkel crematiedienst

met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afhankelijk van kerkbijdrage) € 440,00 

Jubileumdiensten

die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 275,-

Stichtingen

Stichting 10 jaar door de week (leesmis) € 125,-
Stichting 20 jaar door de week (leesmis) € 250,-
Stichting 10 jaar (zaterdagavond of zondag) € 275,-
Stichting 20 jaar (zaterdagavond of zondag) € 550,-