Misstipendia

In 2023 gelden de onderstaande tarieven te voldoen middels ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius Heerlen.

Misintenties

H. Mis op zaterdagavond en zondagochtend € 30,00
H. Mis op weekdagen € 15,00

H. Mis Theresiakapel - Putgraaf 
zaterdag 10.00 uur € 15,00

Huwelijksmis

(afhankelijk van de kerkbijdrage van het huwelijkspaar) max. € 500,-

Begrafenismis

€ 500,- (excl. koor en organist)
Reductie op de uitvaartkosten: 
Conform de richtlijnen van bisdom Roermond wordt de kerkbijdrage van de afgelopen vier jaar in mindering gebracht op de uitvaartnota.

Enkel crematiedienst

met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst (afhankelijk van kerkbijdrage) € 500,00 

Jubileumdiensten

die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 325,-

Stichtingen

Stichting 10 jaar door de week (leesmis) € 150,-
Stichting 20 jaar door de week (leesmis) € 300,-
Stichting 10 jaar (zaterdagavond of zondag) € 300,-
Stichting 20 jaar (zaterdagavond of zondag) € 600,-