Kerkbestuur

Onze parochie is onderdeel van het parochiecluster Pancratius - Martinus - Joseph - Andreas - Molenberg - H. Moeder Anna.

Het kerkbestuur is als volgt samengesteld:

  • Pastoor-deken H. Bouman, voorzitter
  • Dhr. F. Eurlings, vicevoorzitter   
  • Dhr. E. Rutten, secretaris
  • Dhr. G. van den Berg, penningmeester             
  • Mw. K. van Doormaal, lid           
  • Dhr. H. van Leeuwen, lid             
  • Dhr. I. Lipsch, lid

Dhr. G. van den Berg komt voort uit onze parochie en vormt de brug met het parochieoverleg.