Kerkbestuur

Onze parochie is onderdeel van het parochiecluster Pancratius - Martinus - Joseph - Andreas - Molenberg - H. Moeder Anna.

Het kerkbestuur is als volgt samengesteld:

  • Pastoor-deken H. Bouman, voorzitter
  • Dhr. L. Eurlings, vicevoorzitter   
  • Mevr. H. Barton-Lardinois, secretaris
  • Dhr. G. van den Berg, penningmeester             
  • Mw. K. van Doormaal, lid           
  • Dhr. H. van Leeuwen, lid             
  • Dhr. I. Lipsch, lid

De leden mw. Barton en dhr. G. van den Berg komen voort uit onze parochie en vormen de brug met het parochieoverleg.