Parochieoverleg

Onder verantwoordelijkheid van het overkoepelend kerkbestuur behartigt het parochieoverleg de dagelijkse gang van zaken van de Pancratiusparochie. 

Dit parochie-overleg bestaat uit:                              

  • Pastoor-deken H. Bouman, voorzitter
  • Mevr. H. Barton-Lardinois, secretaris
  • Dhr. G. van den Berg, penningmeester   
  • Dhr. J. Vossen, tweede penningmeester
  • Mw. T. Draaisma, lid     
  • Dhr. H. Kragten, lid