Vrijwilligers

Vele handen maken licht werk. Zo ook in onze parochie. Er zijn vele taken die verricht worden door vrijwilligers in onze kerk. Hieronder staan er een aantal. Mocht u zich geroepen voelen om mee te helpen, geef de deken een berichtje.

Kosters

Het is de man of vrouw die zoals het latijnse woord het ons leert: custodie = bewaarder / behoeder van het kerkgebouw.

De koster draagt er zorg voor dat de liturgische vieringen praktisch gezien allemaal goed voorbereid wordt. Dat de kerk open is, het er behaaglijk is, de kaarsen en de lampen op tijd aan zijn en de benodigdheden voor de dienst er zijn.

De koster is eigenlijk de 'gastheer' in de kerk. Als mensen een vraag hebben kunnen ze bij hem / haar terecht. Opmerkingen, klachten en het opgeven van nog even een dringende misintentie... ga maar naar de koster.

Verder dragen zij zorg voor het gebouw, de paramenten, het vaatwerk met alles wat daarbij komt kijken. Inkoop, reiniging, verzorging. Het is niet zo dat zij dit allemaal zelf moeten/willen en kunnen doen, het is een samen werken van en met een groep mensen die ook een hart voor hun kerk hebben.

Interieurverzorgsters

In elk gebouw of ruimte waar men binnen komt hangt een bepaalde sfeer. Je voelt je er prettig bij of niet. Je voelt je geborgen, of niet. En meer van dit soort zaken. Wat dat is...? Er zijn wel dingen die dit mede bepalen en waar we wel een naam aan kunnen geven. Een van de dingen die je spontaan dan opnoemt is hoe het er uitziet, of het schoon en netjes is of niet.

En deze dames en heren zijn bereid elke week een goed uur daar tijd voor vrij te maken. Zodat het huis van de Heer er netjes en verzorgt bij ligt. En na goed gewerkt te hebben is er ook tussen door tijd voor een gezellige versnapering.
Als u nu denkt: dat is iets voor mij... welkom! 

Technische dienst

Een groep mannen die in de loop van het jaar veel hand en span diensten in, aan en rond de kerk verricht. Van voorbereidingen voor liturgische feesten, Processie, Kerststal en onderhoud aan gebouw en verbeteringen voor het dagelijks leven.

Het Webteam

Zij verzorgen deze / onze web-site. Heeft u vragen over de web-site of suggesties stuur ons dan een mailtje via het secretariaat.

Drukkerij & Verspreiding Parochienieuws

Het Parochienieuws is het blaadje dat 8 keer per jaar uitkomt met de Misintenties, een geestelijk woord van Deken en ook regelmatig van de kapelaan. Verder vinden we er naast de overledenen, de huwelijken en doopsels aangevuld met wetenswaardigheden en belangrijke info over parochie en kerkelijk leven met relevantie voor ons als parochiegemeenschap.

De "Parochienieuwsbezorgers" is de groep mensen die dit trouw elke maand in de parochie, huis aan huis verspreiden. Het zijn in de meeste gevallen routes die met een 'wandelingetje' van een klein uurtje te combineren zijn.
Woont u in onze parochie en wandelt u graag..., schroom u niet te melden op het secretariaat of een mailtje te sturen wellicht hebben we een open vacature voor u. 

Klachten over de bezorging melden via het secretariaat.