Vieringen thuis volgen (audio)

Kerkdienst volgen

Om de diensten mee te volgen kunt u hier klikken.

Hebt u de Mis gemist, dan is hier een mogelijkheid om hem alsnog terug te luisteren

U kunt ook gebruik maken van de app, download via onderstaande link voor IOS of Android (klik op het plaatje).

Download uit App Store  Download uit Play Store

Regelmatig, met name op de maandag, worden onze Eucharistievieringen ook uitgezonden via Radio Maria. Voor het uitzendschema van Radio Maria zie: programmering Radio Maria

Op weekdagen voor de Mis bidden we samen de lauden:

We gebruiken daarvoor het gewone brevier, dat ook digitaal te volgen is via link naar digitaal brevier (werkt na aanmaak en inlog met een gratis account).

Wie het blauwe "Klein getijdenboek" gebruikt zal slechts een beperkt deel van de teksten ter beschikking hebben. Voor de Sterke tijden (Advent, Kerst, Vastentijd, Pasen) als ook voor de hoogfeesten en feesten kunt u gebruik maken van aanvullende bladen, zie hieronder, waardoor het klein getijdenboek beter aansluit bij het grote brevier, dat door ons wordt gebruikt:

 

Gedenkdagen en feesten van de Heiligen

21 januari H. Agnes
25 januari Bekering van de H. Apostel Paulus

02 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
22 februari Cathedra Petri

19 maart Sint Jozef
25 maart Maria boodschap

25 april H. Marcus

03 mei HH. Filipus en Jakobus
13 mei H. Servatius
14 mei H. Mattias
31 mei Maria Boodschap

05 juni H. Bonifatius
11 juni H. Barnabas
14 juni H. Lidwina
24 juni Geboorte van Johannes de Doper
29 juni HH. Petrus en Paulus

06 augustus Gedaanteverandering van de Heer
09 augustus Edith Stein
10 augustus H. Laurentius
15 augustus Maria Ten hemel opneming
22 augustus Maria Koningin
24 augustus H. Bartholomeüs
29 augustus Marteldood van Johannes de Doper

30 november Andreas

08 december Onbevlekte ontvangenis van Maria
27 december H. Apostel Johannes
28 december HH. Onnozele kinderen
30 december Heilige familie

Sterke tijden

Week 1 van de Advent
Week 2 van de Advent
Week 3 van de Advent
Van 17 t/m 24 december
Kerstoctaaf 29-31 december
Kersttijd 2 t/m 7 januari
Kersttijd na de Openbaring des Heren
Doop van de Heer

Aswoensdag

Week 1 van de Veertigdagentijd
Week 2 van de Veertigdagentijd
Week 3 van de Veertigdagentijd
Week 4 van de Veertigdagentijd
Week 5 van de Veertigdagentijd

Goede Week
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

Paasoctaaf
Week 2 van de Paastijd
Week 3 van de Paastijd
Week 4 van de Paastijd
Week 5 van de Paastijd
Week 6 van de Paastijd
Week 7 van de Paastijd

Heilig Hart van Jezus - 3de Vrijdag na Pinksteren